Tento kurz francouzského jazyka odpovídá úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je určen úplným začátečníkům.