Tento kurz francouzského jazyka odpovídá úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je určen studentům, kteří chtějí ovládat francouzskou gramatiku na pokročilé úrovni, a být tak připraveni na certifikované
zkoušky.

Tento kurz francouzského jazyka odpovídá úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je určen středně pokročilým studentům, kteří chtějí být schopni běžné konverzace bez základních gramatických chyb.

Tento kurz francouzského jazyka odpovídá úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je určen pro začátečníky, kteří znají základní slovíčka, fráze a základy francouzské gramatiky.

Tento kurz francouzského jazyka odpovídá úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je určen úplným začátečníkům.