Tento kurz anglického jazyka odpovídá úrovni podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky C1. Je určen studentům, kteří chtějí nejen ovládat anglickou gramatiku, ale chtějí také pochopit anglickou morfologii, drobné nuance ve významech či výslovnosti slov, chtějí se naučit některé idiomy a frázová slovesa a chtějí obecně lépe pochopit kulturu anglického jazyka.

Tento kurz anglického jazyka odpovídá úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je určen středně pokročilým studentům, kteří chtějí být schopni běžné konverzace bez základních gramatických chyb.

Tento kurz anglického jazyka odpovídá úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je určen úplným začátečníkům.