Tento kurz francouzského jazyka odpovídá úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je určen pro začátečníky, kteří znají základní slovíčka, fráze a základy francouzské gramatiky.