Tento kurz francouzského jazyka odpovídá úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je určen studentům, kteří chtějí ovládat francouzskou gramatiku na pokročilé úrovni, a být tak připraveni na certifikované
zkoušky.