Tento kurz anglického jazyka odpovídá úrovni podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky C1. Je určen studentům, kteří chtějí nejen ovládat anglickou gramatiku, ale chtějí také pochopit anglickou morfologii, drobné nuance ve významech či výslovnosti slov, chtějí se naučit některé idiomy a frázová slovesa a chtějí obecně lépe pochopit kulturu anglického jazyka.