Tento kurz anglického jazyka odpovídá úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je určen středně pokročilým studentům, kteří chtějí být schopni běžné konverzace bez základních gramatických chyb.