Tento kurz anglického jazyka odpovídá úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je určen studentům, kteří chtějí ovládat anglickou gramatiku na pokročilé úrovni, a být tak připraveni na certifikované zkoušky.